f

YTN-data

Tutkimusmenetelmästä

Poimintoja tuloksista

Raportin taustaa

Vastaajat

Palkkaus

Palkkakehitys ikäluokittain

Tulospalkkaus

Työaika

Matkapäivät

Työmäärä

Työsuhteen varmuus

Perhevapaat

Perhevapaa-asenteet ja perhevapaiden käyttö

Työhönpaluu viimeisimmän perhevapaan jälkeen